Committees

Managing Committee

 • Dr. Niranjan Hiranandani, Chairman
 • Mr. Nanik Rupani, Chairman Emeritus
 • Mr. Murli Adnani, Co-Chairman
 • Mr. Nayan Patel, Vice Chair
 • Mr. Prabodh Thakker, Vice Chair
 • Mr. Ashish Vaid, Vice Chair
 • Ms. Reena Rupani, Vice Chair
 • Mr. Mahesh Thakkar, General Secretary
 • Mr. Chander Manghnani, Treasurer

Global Awards Advisory Committee

 • Dr. R. A. Mashelkar, Chairman
 • Members:
 • Dr. Niranjan Hiranandani
 • Mr. Nanik Rupani
 • Mr. Suresh Prabhu
 • Mr. Niraj Bajaj
 • Ms. Poonam Dhillon
 • Mr. Vithal Kamat
 • Mr. Dinesh Khanna
 • Mr. Atul Nishar
 • Dr. K. K. Nohria
 • Dr. P. S. Pasricha
 • Dr. Mohan Patel
 • Mr. Nayan Patel
 • Prof. (Mrs.) Rupa Shah
 • Mr. Sundeep Waslekar
 • Mr. Mahesh Thakkar, Co-ordinator

Educational Scholarships Committee

 • Dr. Niranjan Hiranandani
 • Mr. Nanik Rupani
 • Dr. Hemlata Bagla
 • Ms. Nayantara P. Jain
 • Dr. Ashwini Kunte
 • Dr. Kavita Lalchandani
 • Dr. (Ms.) Manju J. Nichani
 • Dr. Anjali Patkar
 • Dr. (Mrs.) Indu Shahani
 • Ms. Maya Shahani
 • Ms. Suman Ramesh Tulsiani
 • Dr. A.C. Vanjani
 • Dr. Ashok Wadia

Literary Awards Committee

 • Mr. Vishwanath Sachdev, Chairman - Hindi
 • Mr. Murli Adnani, Chairman - Sindhi
 • Mr. Ramdas Phutane, Chairman - Marathi
 • Mr. Mohan Patel, Chairman - Gujarati
 • Members:
 • Prof. Ashwin H. Mehta
 • Prof. Dr. Hitesh Pandya
 • Prof. Dr. Yashvant Trivedi

Sports & Welfare Committee

 • Mr. Ashok Patil, Chairman
 • Mr. Avinash Sarang, Jt. Secretary
 • Mr. Jitendra K. Shah, Member

Chief Patrons

 • Mr. Vijay Karia, India
 • Mr. Vashu Shroff, Dubai

Overseas Patrons

 • Mr. Ram Buxani, Dubai
 • Mr. Lal Ganwani, Dubai
 • Ms. Indira G. Gulabani, Lagos
 • Mr. Haru M. Mahtani, Indonesia
 • Mr. Praful Patel, UK
 • Mr. Nari C Pohani, New York
 • Mr. Vashi T. Purswani, Bangkok
 • Mr. B. M. Rupani, Japan
 • Mr. Narain R. Sawlani, Dubai
 • Mr. Paras Shahdadpuri, Dubai
 • Mr. Notan H. Tolani
 • Mr. Gambhir Watts, Australia

Patrons

 • Mr. Manu Daryanani, Mumbai
 • Mr. Vineet Gandhi
 • Mr. Sushil Gupta, Mumbai
 • Mr. Gul Hinduja
 • Mr. Dinesh Hiralal Mehta
 • Mr. Shankar I. Khatwani, Mumbai
 • Mr. Amar Mulchadani, Pune
 • Mr. Suresh Raheja, Mumbai
 • Mr. Davinder Singh Brar
 • Mr. Basant Talreja, Mumbai
 • Mr. Anil B. Thakker, Mumbai