HOME | ABOUT | CONTACT
 
 
Chairman  
 
  Dr. R. A. Mashelkar 
  Nanik Rupani
 
  Dr. Vijay Bhatkar
 
  P. P. Chhabria 
  Ms. Poonam Dhillon
 
  Niraj Bajaj
 
  Niranjan Hiranandani 
  Vithal Kamat
 
  Dinesh Khanna
 
  Gul Kripalani 
  Atul Nishar
 
  Dr. Mohan Patel
 
  Suresh Prabhu 
  S. Rajgopal
 
  Dr. Ram Tarneja
 
  Sundeep Waslekar 
  Mr.Devendra Bharma
 
  Vijay Mukhi
 
  Dr. (Mrs.) Rupa Shah 
  Mr. Ravi Kini
 
  Deepak Parekh
 
  Dr. P. S. Pasricha   
   
 
  Nayan Patel
   
      
   
 
Co-ordinator:Mahesh Thakkar
   
   

  COPYRIGHT 2009 - ALL RIGHTS RESERVED